Οι μαθητές Λιάκος Γιώργος, Δημόλα Γεωργιάννα, Μπουκουβάλα Ελευθερία από το Γυμνάσιο Σερβίων πέρασαν επιτυχώς στην β΄φάση του διαγωνισμού της ΕΛΣΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) με την καθοδήγηση του καθηγητή τους
Νασίκα Απόστολου. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα» και είναι το μοναδικό σχολείο που διακρίνεται σε όλη τη Μακεδονία.

 

Ιωάννα Παπαδημητρίου από τον ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ